Λογοθεραπευτής εκδίδει α) εκπαιδευτικά βιβλία (κάθε σελίδα περιλαμβάνει μία ερώτηση, διάφορες εικόνες και δυνατότητα χρωματισμού των εικόνων) και β) εκπαιδευτικές κάρτες (κάθε κάρτα περιλαμβάνει μία ερώτηση και μία εικόνα). Ποιος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ των βιβλίων και των καρτών; Οι δασμολογικές κλάσεις είναι 4901 και 4903 αντίστοιχα;

Ευχαριστώ