Καλησπέρα σας.Έχουμε την εξής περίπτωση: ΑΕ που έχει στην κατοχή της οικόπεδο μετά βιομηχανικού κτηρίου προχώρησε σε μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου σε άλλη ΑΕ. Στο μισθωτήριο αναγράφεται ότι στο μίσθωμα θα επιβάλλεται ΦΠΑ και όχι χαρτόσημο.
Με βάσει το μισθωτήριο η ημερομηνία έναρξης είναι 01/06 και το μισθωτήριο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο taxis τον Ιούλιο. Το παραστατικό του πρώτου μισθώματος εκδώθηκε από την εκμισθώτρια τον Ιούλιο με ημερομηνία 30/6 και φπα

Η ανωτέρω μίσθωση πρέπει να γνωστοποιηθεί στο τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας ΔΟΥ και αν ναι με ποιές προθεσμίες?Υπάρχουν κυρώσεις αν γνωστοποιηθεί το συμφωνητικό αμέσως μετά την υποβολή του μισθωτηρίου στο taxis αλλά όχι πριν την ημερομηνία έναρξής του?

Παρακαλώ όπως απαντήσετε άμεσα.

Ευχαριστώ