Σε ατομική επιχείρηση η οποία έχει κάνει διακοπή εργασιών στο φορολογικό έτος 2019 , διαπίστωσα εκ των υστέρων ότι 2 καταχωρημένα τιμολόγια με ημερομηνία έκδοσης το 2018 ήταν ενδεχομένως εικονικά(όχι απο διαπίστωση του ελεγκτικού μηχανισμού αλλά λόγω της μη εξόφλησης τους μέσω τραπέζης) και ενδεχομένως πλαστά(αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω).Όταν το διαπίστωσα κατα τη διαδικασία της διακοπής εργασιών της ατομικής(απλογραφικά) οτι στην ΜΥΦ 2018 δεν είχαν δηλωθεί αυτά τα τιμολόγια από τον αντισυμβαλλόμενο, προέβην κατ αρχάς σε τροποποίηση των περιοδικών ΦΠΑ 2018 μή αναγνωρίζοντας την αρχική έκπτωση αυτού. Εν συνεχεία και βάσει νομοθεσίας επειδή τα εν λόγω τιμολόγια(που εννοείται πως ήταν άνω των 500 ευρώ) δεν εξοφλήθηκαν μέσω τραπέζης(αλλά ούτε και με μετρητά είτε εξ΄ ολοκλήρου είτε με έναντι καταβολές μετρητών), έρχομαι και προβαίνω σε αναμόρφωση του φορολογικού αποτελέσματος μέσα στο 2019(έτος διακοπής εργασιών), αναμορφώνοντας το έξοδο στην ΚΦΑ(μόνιμη διαφορά). Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής : 1) για την λογιστική απεικόνιση στα βιβλία του μή εκπεσθέντος ΦΠΑ(αφού διαπίστωσα την μη εξόφλησή του μέσω τραπέζης) θα πρέπει να δημιουργήσω 2 εγγραφές(επειδή αφορά 2 τιμολόγια) ή 1 εν πάση περιπτώσει και αν ναι χρησιμοποιώντας ποιούς λογαριασμούς?? πχ έναν λογμο εξόδου δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισοδήματος (για το καθαρό έξοδο) και έναν αντίστοιχο ΦΠΑ ΦΠΑ μή εκπιπτ. φορολ.εισοδήματος? . 2) Η φορολογική αναμόρφωση της καθαρής αξίας των τιμολογίων θα πρέπει να γίνει το έτος 2018(άρα και θα πρέπει να υποβάλλω τροποποιητική φορολογίας εισοδήματος για το 2018) ή το έτος 2019 όπου οριστικά πια(λόγω της διακοπής εργασιών) δεν τακτοποιήθηκε βάσει νόμου(ήτοι δεν εξοφλήθηκε ποτέ μέχρι εκείνη την ημερομηνία μέσω τραπέζης αλλά και με κανέναν άλλον τρόπο)? αν μπορείτε να αναφερθείτε και σε διατάξεις(όπως πάντα δηλ. το κάνετε)