Με την παράταση των φορολογικών δηλώσεων είναι εμπρόθεσμο να γίνει το κλεισιμο της χρήσης του 2019 μέσα στον Αύγουστο του 2020? Αν όχι μέχρι πότε έπρεπε να είχε γίνει?
Παρακαλώ ενημερώστε με για τις δηλωτικές προθεσμίες στο ΓΕΜΗ φέτος .