Καλησπέρα σας,
όσον αφορά τους εποχικά απασχολούμενους για επιχείρηση που επαναλειτούργησε την 01/07/2020, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα ζητήματα:
α) Οι εργαζόμενοι που μπορούν να μπουν σε αναστολή είναι μόνο εκείνοι που η επιχείρηση ήταν υπόχρεη της επαναπρόσληψης τους ή το σύνολο μέχρις ότου φτάσουμε το μέσο όρο των δύο προηγούμενων ετών;
β) Σε περίπτωση που γίνει καταγγελία σύμβασης δύναται να τεθεί μέρος του υπόλοιπου προσωπικού σε αναστολή της σύμβασης εργασίας του;
γ) Έπειτα από πρόωρη λύση σύμβασης εργασίας με την σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου (έχει γίνει αντικατάσταση), μπορεί να δημιουργήσει επιπτώσεις ως προς την αναστολή της σύμβασης των υπολοίπων;
δ) Τέλος, σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση, ώστε η επιχείρηση να κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας;

Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση σας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.