Καλημέρα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/2015 , άρθρο 1 :
Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών(φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ως εξής:

ιβ) Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού -ταξιδιωτικού γραφείου

Επειδή επιθυμούμε να κάνουμε παύση των φορολογικών μηχανισμών: Ισχύει η απαλλαγή για τα τουριστικά γραφεία ή έχει αλλάξει κάτι? Υπάρχουν περιπτώσεις εκ των συναλλαγών του πρακτορείου για τις οποίες απαιτείται έκδοση στοιχείων με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού?

ΥΓ: Λόγω των προθεσμιών της εγκατάστασης QR CODE, παρακαλούμε απαντήστε μας όσο πιο άμεσα γίνεται

Ευχαριστώ