ΟΕ με απλογραφικά βιβλία η οποία έχει ζημιές και κεφάλαιο 100.000 ευρώ, θέλει να αγοράσει παρακείμενο οικόπεδο. Επίσης οι εταίροι αυτής δεν έχουν κεφάλαια προκειμένου να δανείσουν την εταιρεία ώστε να καλύψει την αγορά ποσού 100000 ευρώ. Θα πρέπει να προχωρήσει σε δανειοδότηση από Τράπεζα? Θα θεωρηθεί τεκμήριο αυτή η αγορά? Τι θα ζητηθεί από την φορολογική διοίκηση προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτή η αγορα?

Ευχαριστω