Μισθωτή εργαζόμενη με έναρξη ασφάλισης 01/06/1991 και ημερομηνία γέννησης 16/05/1972, έχει συμπληρώσει 6.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα. Είχε 4.500 ημέρες ασφάλισης 31/12/2012 με ανήλικο τέκνο. Μπορεί να υπολογίσει και 2.100 πλασματικού χρόνου ώστε να συμπληρώνει 5.500 το 2012; Μπορεί να υπαχθεί στον Ν.4093/2012;

Έχει συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης τον 02/2016 με ανήλικο τέκνο. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα πότε θεμελιώνει δικαίωμα μειωμένης ή πλήρους σύνταξης;

Ευχαριστώ