Καλησπέρα ,

Σε εταιρεία ΙΚΕ υπάρχει η δυνατότητα εφόσον χρησιμοποιεί τους ΚΑΔ ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής να έχει και ΚΑΔ για εκμετάλλευση ακινήτων είτε σαν κύρια είτε σαν δευτερεύουσα?

Μπορεί σε αυτή την εταιρεία να συμμετέχουν και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος ?

υπάρχει κάποιο κώλυμα των ανωτέρω από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από την Εφορία?

Σας ευχαριστώ πολύ