Παρακαλώ πείτε μου τις λογιστικές εγγραφές α)επιδότησης των τόκων των υφιστάμενων δανείων και β) επιδότησης δώρου Πάσχα αναστολής απο τον κρατικό προυπολογισμό