Καλημέρα σας,

Σας παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής τόσο σε απλογραφικά όσο και σε διπλογραφικά βιβλία.

Σας ευχαριστώ.