Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το πακέτο κάλυψης που απεικονίζει την ασφάλιση μηχανολόγου μηχανικού (μέλους ΤΕΕ) που θα απασχοληθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και αν θα είναι διαφορετικό στην περίπτωση που απασχοληθεί ο εργαζόμενος ως υπάλληλος γραφείου.