Εταιρεία OE με σύνθετο αντικείμενο - υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων και λοιπές υπηρεσίες πληροφορικής – διαφήμισης μέσω social media και διαχείριση τουριστικών ακινήτων φυσικών – νομικών προσώπων (κατοικίες μέσω Airbnb, βίλες, επιπλωμένες κατοικίες και μικρά ξενοδοχεία) - θέλει στο πλαίσιο της διαχείρισης ακινήτων να εισπράττει τα χρήματα από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και στη συνέχεια να κρατάει την προμήθεια της, να πληρώνει ότι έξοδα προκύπτουν στις διάφορες πλατφόρμες – κανάλια (booking, Airbnb κτλ.) και να μοιράζει τα υπόλοιπα χρήματα στους ιδιοκτήτες. 1/ Η εν λόγω διαδικασία απαιτεί προσθήκη/ αλλαγή ΚΑΔ δεδομένου ότι μέχρι τώρα η εταιρεία δεν έχει κάποιο σχετικό ΚΑΔ;

2/ Θα πρέπει να βγάλει άδεια ΕΟΤ τουριστικού γραφείου για τις υπηρεσίες διαχείρισης των χρημάτων και κρατήσεων των ιδιοκτητών των ακινήτων; Υπάρχει κάποιο άλλο νομικό/ φορολογικό πλαίσιο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη;

3/ Ποιες είναι οι βέλτιστες λογιστικές – φορολογικές διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων που λαμβάνει η εταιρεία;

4/ Στα συμφωνητικά που θα πρέπει να γίνονται μεταξύ της εταιρείας με τους ιδιοκτήτες θα πρέπει να αναφέρονται ειδικοί όροι σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων και προμηθειών;

5/ Επίσης, η εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα συλλέγουν νέα τουριστικά ακίνητα και θα κλείνουν τις συμφωνίες με νέους πελάτες-ιδιοκτήτες ακινήτων. Τι θα πρέπει να αναφέρεται στα συμφωνητικά μεταξύ των συνεργατών και της εταιρείας για την εν λόγω διαδικασία;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.