ΝΠΔΔ (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο) θέλει να παραχωρήσει ακίνητο 5 τμ στην χεραία ζώνη λιμένος δωρεάν σε εμπορική επιχείρηση. (Αν δεν κάνω λάθος η παραχώρηση χερσαίας ζώνης λιμένος εμπίπτει στο Π.Δ 715/1979) Η ερώτηση είναι αν μπορεί αρχικά να το παραχωρήσει με απευθείας ανάθεση σε εμπορική επιχείρηση.Και εαν υποθεσουμε οτι δυναται να το κάνει, μπορεί να το παραχωρήσει δωρεαν (και αν όχι έναντι ποιου ελάχιστου τιμήματος) ?