Ασφαλισμένος γεννημένος την 08/04/1957 με ασφάλιση από τον Μάρτη του 1987 έχει τα εξής ένσημα που παρατίθενται στο συνημμένο excel αρχείο. Τα ένσημα έχουν υπολογιστεί μέχρι και την 30/04/2021 όπου κλείνει τα 64 (08./04/2020) και θα είναι συνολικά 8.603. Μέσα σε αυτά υπάρχουν και 300 ένσημα από 8/2010 έως και 8//2011 χρόνου ανεργίας. Πότε βγαίνει σε πλήρη σύνταξη; (στα 67;). Μπορεί να βγεί σε μειωμένη την 9.4.21 που θα ε΄χει κλείσει το 64ο έτος της ηλικίας του; Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μείωση στην εθνική και μόνο σύνταξη του ποσοστό 18%; Την ανταποδοτική θα την λάβει κανονικά σε ότι του αναλογεί για όλο τον εργασιακό του βίο; Μέχρι τα 67 θα έχει την μείωση του 18% συν επιπλέον ένα 10% που θα εξαφανιστεί μόλις κλείσει τα 67 αλλά θα παραμείνει η μείωση του 18% εφ όρου ζωής; Πλέον για μειωμένη χρειάζονται 100 ένσημα κατ έτος την τελευταία πενταετία;