Κλινική Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκδίδει: α) τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., β) τιμολόγιο προς ασθενείς άλλων κρατών των οποίων το κράτος έχει υπογράψει σύμβαση με τον Ε.Ο.ΠΥ.Υ., γ) Α.Π.Υ. προς ασθενείς άλλων κρατών των οποίων το κράτος δεν έχει υπογράψει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & δ) τιμολόγιο προς ασθενείς οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ..

Είναι υποχρεωμένη στην ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών των εσόδων της;