Η πρόσληψη έγινε στο κεντρικό κατάστημα ,γιατί δεν άνοιξε το υποκατάστημα ακόμη.όταν θα ανοίξει ο εργαζόμενος θα μεταφερθεί μόνιμα εκεί.

Πείτε μου ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω στο ΣΕΠΕ και από την πλευρά του κεντρικού καταστήματος και από την πλευρά του υποκαταστήματος.

Στο ετήσιο πίνακα του κεντρικού καταστήματος που θα υποβάλλω τον Οκτώβριο πρέπει να γράψω στις παρατηρήσεις ότι έχει μεταφερθεί στο υποκατάστημα; και στο ετήσιο πίνακα του υποκαταστήματος πως θα φαίνεται΄΄

Ευχαριστώ