Επιχείρηση ήταν σε αναστολή από 15/3/2020 με Εντολή Δημόσιας Αρχής. Έθεσε σε αναστολή εργαζόμενη από 15/3/2020 έως 31/5/2020. Η σύμβασή της είναι Ορισμένου Χρόνου και λήγει 24/6/2020.
Γίνεται παράταση σύμβασης αυτόματα και για πόσες ημέρες;
Αν ναι ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε; Έντυπα που πρέπει να υποβληθούν στο ΕΡΓΑΝΗ........
Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε άμεσα λόγω ημερομηνιών