Ξενοδοχείο 12/μηνης λειτουργίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προσλαμβάνει εποχιακό προσωπικό για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του. Η ερώτηση είναι αν υποχρεούται γενικώς να επαναπροσλαμβάνει το εποχικό ξενοδοχειακό προσωπικό ως μη εποχική λειτουργίας επιχείρηση βάσει του άρθρου 8 του 1346/83 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 παρ.6 του 1545/1985;

Αν ναι 1)εμπίπτει βάσει του ΦΕΚ 2268 13/06/20 σχετικά με τα μέτρα στήριξης εργαζομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ή αφορά αυτό αποκλειστικά τις επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας; Και 2) πως θα πρέπει να διαχειριστούμε την περίπτωση της κανονικής άδειάς τους. Να τους χορηγούμε άδεια βάσει του άρθρου 1 του 3302/2004 και να δηλώνεται στο Ε11 (κωδικός ΑΠΔ 01) ή ισχύει εδώ το άρθρο 17 του 2336/1995 σχετικά με την αποζημίωση μη χορηγηθείσας αδείας δηλαδή να μην τους χορηγούμε άδεια και να καταχωρείται στην ΑΠΔ ως «άδεια εποχιακών» (κωδικός ΑΠΔ 07);
Ευχαριστώ πολύ