Ποια είναι η διαδικασία για να τεθεί μία ΟΕ σε αδράνεια; Έχει προβεί σε έναρξη εργασιών την 01/11/2019 και έχει προβεί επίσης σε λίγα έξοδα και αγορά ελάχιστων παγίων. Τι προυποθέσεις απαιτούνται για να δηλωθεί η αδράνεια και τι γίνεται με τις εισφορές των μελών της;