Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το ύψος των προστίμων σε περίπτωση α) μη έκδοσης νόμιμου παραστατικού β) έκδοσης ανακριβούς ή αναληθούς ποσού σε νόμιμο παραστατικό από ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.