Τίθεται το κάτωθι ερώτημα (αναλυτικά):

Εμπορική επιχείρηση με ΚΑΔ 47.91 (Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου), και έδρα την Ελλάδα, διαθέτει προς πώληση προϊόντα άλλης επιχείρησης με έδρα την Ισπανία, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Η εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών της Ελληνικής επιχείρησης και η αποστολή των αγαθών στους πελάτες θα γίνεται απευθείας από την Ισπανική επιχείρηση χωρίς να μεσολαβεί η Ελλάδα. Συνεπώς, δεν υφίσταται παράδοση αγαθών στην Ελλάδα, στην έδρα της Ελληνικής επιχείρησης. Η πώληση είναι τριγωνική. Η Ισπανική επιχείρηση θα τιμολογεί προς την Ελληνική επιχείρηση ως ενδοκοινοτική συναλλαγή και η Ελληνική επιχείρηση θα εκδίδει ΑΛΣ προς τους πελάτες της.

Το ερώτημα είναι εάν οι λιανικές πωλήσεις της Ελληνικής επιχείρησης υπόκεινται σε ΦΠΑ , δεδομένου ότι δεν προϋπήρξε παράδοση αγαθών στην Ελλάδα (περιπτώσεις που ο πελάτης βρίσκεται σε Τρίτη χώρα, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελλάδα).
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων