Έχω μια ΙΚΕ με 1000 μερίδια αξίας 30 ευρώ ανά μερίδιο άρα συνολικό κεφάλαιο 30000 ευρώ. Φυσικά πρόσωπα οι εταίροι.
Επίσης έχει ζημίες 50000 ευρώ. Δηλαδή τα ίδια κεφάλαια της είναι αρνητικά κατά 20000 ευρώ.

Ερώτημα:

Μπορώ να μεταβιβάσω μερίδια με αξία κάτω της ονομαστικής? Δηλαδή 5 ευρώ ανά μερίδιο? Αφού η αξία της μεταβίβασης θα είναι έτσι και αλλιώς υψηλότερη από τα ίδια κεφάλαια (επειδή είναι αρνητικά)?