ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΟΕ