Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

Σε μια προσωπική εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) μπορεί να είναι διαχειριστής ένα τρίτο πρόσωπο και όχι κάποιος από τους εταίρους;;

Αν ναι τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την εταιρεία, τα μέλη αλλά και το διαχειριστή-τρίτο;;;

Ποια η ασφαλιστική και φορολογική αντιμετώπιση σε απλογραφικά βιβλία, της αμοιβής του διαχειριστή;;

Μπορεί εκτός από διαχειριστής να καλύπτει και άλλου είδους εργασίες στην εταιρεία;;; Να είναι πχ τεχνικός υπεύθυνος σε ένα συνεργείο ή αγορανομικός υπεύθυνος σε ένα κατάστημα εστίασης;;;

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.