Επιχείρηση με κύριο ΚΑΔ 66.19.91 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομ?κών συμβουλών και με δευτερεύουσα δραστηριότητα ΚΑΔ 82.30.11. οργάνωση συνεδρίων.
Τα έσοδα από την δευτερεύουσα δραστηριότητα με ΚΑΔ 82.30.11 ήταν τα μεγαλύτερα σύμφωνα με την δήλωση Ε3 της χρήσης 2018 και ως εκ τούτου υποβλήθηκε δήλωση αναστολής στο Π.Σ. Εργάνη (στις 2/4/2020) με ημερομηνία αναστολής 14/3/2020 και κατηγορία επιχείρησης κλειστή με εντολή από Δημόσια Αρχή . Η επιείρηση έχει λάβει ποσό επιστρεπτέας προκαταβολής.
Ο ΚΑΔ 82.30 .11 δεν έχει τεθεί σε επαναλειτουργία. Μπορεί η επιχείρηση να επαναλειτουργήσει και να προβεί σε ανάκληση της αναστολής μέρος των εργαζομένων, με βάση τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης?
Αν ναι σε τι ποοστό? Μπορεί να θέσει μέρος των εργαζομένων σε εργασία εκ περιτροπής?
Με την επαναλειτουργία θεωρείται πληττόμενη ή κλειστή με εντολή Δημόσιας Αρχής και ποιες είναι οι προυποθέσεις διατήρησης προσωπικού?