Εταιρία με έδρα την Τσεχία (εντός Ε.Ε) δραστηροποιείται στην Ελλάδα μέσω ΙΚΕ της οποίας κάτοχος και μοναδικός μέτοχος έιναι ΙΚΕ της μορφής ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΗ ΜΗ ΦΠ.

Θα ήθελα πια είναι τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσω στο έντυπο Ε3 τόσο στο πρώτο πληροφοριακό φύλλο, όσο και στο τελευταίο που αναφέρεται στο ΕΑΧ.

Επίσης η θυγατρική στην Ελλάδα γνωρίζετε εάν έχει υποχρέωση υποβολής κάποιων πρόσθετων στοιχείων καθώς η μητρική υποβάλει φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών σε Τσεχία ?

Ο τζίρος της ελληνικής επιχείρησης είναι γύρω στα 250.000 ευρώ.

Ευχαριστώ.