Καλησπέρα. Ατομική επιχείρηση απασχολεί υπάλληλο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. Από 1/6 θέλει να απασχολεί τον εν λόγω υπάλληλο μία επιπλέον ώρα πέραν του 8ωρου κάθε μέρα (45 ώρες / εβδομάδα) επί μονίμου βάσεως. Ερωτώνται:

1. Είναι νόμιμο κάτι τέτοιο (δεδομένο ότι θα δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ η υπερεργασία και θα καταβάλεται και η προσαύξηση 20% της επιπλεόν ώρας)?
2. Ποιό έντυπο συμπληρώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ?
3. Υπάρχει τρόπος να καταχωρείται η υπερεργασία στο ΕΡΓΑΝΗ μαζικά ανά μήνα ή έστω ανά εβδομάδα προκειμένου να γλυτώσουμε τις καθημερινές υποβολές?