ΑΕ εταιρεία εποχιακή κλειστή λόγω εντολής από το κράτος ξενοδοχειακή δεν απασχολεί προσωπικό .Όμως έκανα αίτηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή και έγινε δεκτή. Μου εμφανίζει στην αίτηση ότι η εταιρεία απασχολεί πέντε άτομα στις 31/03/2020 που δεν τα απασχολεί αλλά είναι τα άτομα που απασχολούσε πέρυσι το καλοκαίρι. Τι κάνω συνεχίζω την διαδικασία ή όχι;

Κανονικά ΑΕ χωρίς προσωπικό δεν υπάγεται όμως έχει γίνει η παραπάνω διαδικασία και έχει εγκριθεί τι κάνω;
Έχω ενημερωθεί ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στον αριθμό του προσωπικού.

Επίσης η διατήρηση του προσωπικού αν η εταιρεία προχωρήσει την αίτηση έχει να κάνει με τα ΕΜΕ ή τον αριθμό των ατόμων ; Ti πληροφορίες έχετε;
Γιατί δεδομένου ότι η επιχείρηση φέτος σύμφωνα με τις επιπτώσεις του covid θα ανοίξει το πολύ δυο μήνες δεν μπορεί να καλύψει τα ΕΜΕ των ατόμων του 2019.

Σας ενημερώνω ότι επιλέγω το προσωρινό πλαίσιο και όχι το de minimis.

Τέλος για τον έλεγχο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Φυσικό πρόσωπο συμμετέχει κατά 31,41 % στην ΑΕ που καταθέτει την αίτηση και είναι διευθύνων σύμβουλος και κατά 40% σε μια άλλη ΟΕ που είναι διαχειριστής που δεν έχει καταθέσει αίτηση.
Οι δυο εταιρείες δεν έχουν συμμετοχή κεφαλαίων η μια στην άλλη.
Τι θεωρούνται αυτές οι δυο επιχειρήσεις;Εχουν κάποιου είδους σύνδεση;