Παρακαλώ πολύ την γνώμη σας για το τι τελικά ισχύει ως προς τον χειρισμό ΦΠΑ όταν Ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών survey –δηλ. έκδοσης πιστοποιήσεων, τεχνικών αναλύσεων κτλ.. προσφέρει τις υπηρεσίες τους για έκδοση πιστοποιητικών σε ΠΛΟΙΑ; Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως η παροχή προσφέρεται σε πλοία που είτε είναι ελλιμενισμένα σε κάποιο Ελληνικό λιμάνι είτε βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Πότε θα μπει Φπα επί τιμολογίων και πότε όχι ; Πως επηρεάζει την υπαγωγή ή όχι του τιμολογίου σε ΦΠΑ αν το τιμολόγιο εκδίδεται στον ιδιοκτήτη του πλοίου (owner) ή στον charterer ( ναυλωτή) ή υπο-ναυλωτή (subcharterer) και ανάλογα με την χώρα στην οποίa ανήκει η εδρα των προηγομένων;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμολογήσεις ποικίλουν (βλέπε σχήματα παρακάτω ) …..

Τι ΦΠΑ θα έχουν οι παρακάτω περιπτώσεις :

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε Ναυλωτή ( Εταιρεία με έδρα Ελλάδα) αλλά για πλοίο ιδιοκτησίας αλλοδαπής εταιρείας;

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε Ναυλωτή ( Εταιρεία με έδρα Ελλάδα) αλλά για πλοίο ιδιοκτησίας Ελληνικής εταιρείας;

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε Υπό ναυλωτή ( Εταιρεία με έδρα Ελλάδα) με Ναυλωτή (Ελληνική επιχείρηση ) αλλά για πλοίο ιδιοκτησίας Αλλοδαπής εταιρείας;

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε Υπό ναυλωτή ( Εταιρεία με έδρα Ελλάδα) με Ναυλωτή (Ελληνική επιχείρηση ) αλλά για πλοίο ιδιοκτησίας Ελληνικής εταιρείας;

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε εταιρεία με έδρα Ελλάδα Ιδιοκτήτη πλοίου .

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε εταιρεία Αλλοδαπή Ιδιοκτήτη πλοίου.

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε Ναυλωτή ( Εταιρεία Αλλοδαπή ) αλλά για πλοίο ιδιοκτησίας αλλοδαπής εταιρείας;

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε Ναυλωτή ( Εταιρεία Αλλοδαπή ) αλλά για πλοίο ιδιοκτησίας Ελληνικής εταιρείας;

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε Υπό ναυλωτή ( Εταιρεία Αλλοδαπή ) με Ναυλωτή (Ελληνική επιχείρηση ) αλλά για πλοίο ιδιοκτησίας Αλλοδαπής εταιρείας;

· τιμολόγηση των υπηρεσιών σε Υπό ναυλωτή ( Εταιρεία Αλλοδαπή ) με Ναυλωτή (Ελληνική επιχείρηση ) αλλά για πλοίο ιδιοκτησίας Ελληνικής εταιρείας;

·

….τελικά σε ποιες περιπτώσεις και μόνο η Ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών θα προσθέσει Φπα για τις υπηρεσίες της για την έκδοση πιστοποιητικών σε ΠΛΟΙΑ ;;

Ευχαριστώ