Κύριοι,

Θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω και παρακαλούμε για τις απόψεις σας.

Πελάτης μας, εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία και internet) παρέχει υπηρεσίες σε νομικές οντότητες (B2B). Πρίν χρόνια είχε εγκαταστήσει φορολογικό μηχανισμό τον οποίο και συνεχίζει να χρησιμοποιεί.

Ερωτήματα:
1. Έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί φορολογικό μηχανισμό για την έκδοση των τιμολογίων της προς τους ημεδαπούς πελάτες της (νομικές οντότητες)?
2. Εαν δεν έχει υποχρέωση χρήσης φορολογικού μηχανισμού, μπορεί να σταματήσει την χρήση του σήμερα και να προχωρήσει με την διακοπή / διαγραφή του σε μεταγενέστερο χρόνο?
3. Σε περίπτωση που σταματήσει την χρήση του φορολογικού μηχανισμού, υπάρχει πιθανότητα να έχει πρόβλημα σε μελλοντικό έλεγχο για οποιοδήποτε λόγο?

με εκτίμηση,