Επιχείρηση η οποία έχει κύριο Καδ εργασίες Χρωματισμών 43.34.10 ο οποίος δεν είναι στα νέα μέτρα στήριξης και δευτερεύουσα 56.30 υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ και το οποίο ΄έχει κλείσει από 14.03.2020 λόγω κρατικής απόφασης όλο το προσωπικό πρέπει να μπει σε αναστολή , στο Ε3 δεν έχει καταχωρηθεί ως καδ με τα μεγαλύτερα έσοδα 0 56.30 που παρόλο ότι είναι. Τι πρέπει να κάνω για να ενταχθεί η επιχείρηση και όλο το προσωπικό σε αναστολή ?? ΄