θα ήθελα να σας αναφέρω το εξής πρόβλημα σχετικά με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων-Εργοδοτών...
Ομόρρυθμη εταιρία, η οποία δεν έχει απασχολήσει ποτέ προσωπικό (αναπόγραφη δηλαδή), έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία της (ΚΑΔ 56.30.10.04) και επίσης πληρώνει μίσθωμα στην επαγγελματική της εγκατάσταση.Θέλει να υποβάλει την δήλωση για τα λοιπά μέτρα στήριξης πλην της αποζημίωσης των 800,00€( που μέχρι σήμερα δεν δικαιούται) και δεν μπορεί.
Το πρόβλημα είναι στα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, δεν αναγνωρίζει η πλατφόρμα τα δηλωμένα στο taxis και δεν προχωρά στην υποβολή.
Γνωρίζουμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη πλατφόρμα για αυτές τις περιπτώσεις, διότι η προθεσμία είναι μέχρι 31/03/2020.
Την γνώμη σας .....