Καλημέρα σας

Η αναστολή της εργασιακής σχέσης είτε λόγω της αναστολής της δραστηριότητας της εταιρείας με κρατική εντολή είτε επειδή ανήκει στη λίστα των πληττόμενων εταιρειών γίνεται με την υποβολή της σχετικής γνωστοποίησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σε καμία από τις δηλώσεις αυτές δεν δηλώνεται η χρονική διάρκεια της αναστολής της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου.
Η αναστολή της εργασιακής σχέσης λόγω αναστολής της δραστηριότητας της εταιρείας με κρατική εντολή διαρκεί έως 30/4/2020, ενώ στη δεύτερη περίπτωση των πληττόμενων εταιρειών διαρκεί μέχρι ένα μήνα.
Μπορείτε να μας κατατοπίσετε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να δηλώσουμε το χρονικό διάστημα της αναστολής της εργασιακής σχέσης του κάθε εργαζόμενου ?
Σας ευχαριστώ