Επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα ενταγμένη στο VIES και στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, έλαβε υπηρεσίες Λογιστή από την Βουλγαρία.

Στο τιμολόγιο το οποίο εξέδωσε η Βουλγάρικη εταιρία δεν έχει χρεωμένο ΦΠΑ , δεν είναι ενταγμένη στο VIES, και δεν αναγράφεται πουθενά ο ΑΦΜ της.

Σε επικοινωνία μας μαζί τους πληροφορηθήκαμε ότι η Βουλγάρικη εταιρία εμπίπτει στην
απαλλαγή ΦΠΑ λόγω χαμηλού τζίρου.

Γνωρίζω πως δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση .

Πώς θα συμπεριφερθούμε ως προς το ΦΠΑ?
Από ποιόν θα αποδοθεί ο αντίστοιχος ΦΠΑ στο Ελληνικό Κράτος?
Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς την καταχώρηση του παραστατικού?