Ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και πριν ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ , έχει ρυθμισμένες οφειλές έως το 2018 και στους δυο φορείς. Παράλληλα οφείλει το 2019 και Ιανουαρίου, Φεβρουάριο, Μάρτιο 2020.
Στις 19/03/2020 έκανε αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος , χωρίς διακοπή εργασιών.

Οι δόσεις των ρυθμίσεων αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης και σε θετική απάντηση παρακρατούνται αναδρομικά από την σύνταξη;

Ο αριθμός των δόσεων θα είναι αυτός των ρυθμίσεων η θα μεταπέσουν στην πάγια όσων συνταξιοδοτούνται με όφειλες (60 δόσεις);

Οι οφειλές του 2019 και του 2020 μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης θα ενταχθούν στην πάγια όπως παραπάνω (60 δόσεις) και θα παρακρατούνται από την σύνταξη του;

Τέλος , η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών (από τον 4ο/2020 ) , μπορεί να επηρεάσει τις δυο παραπάνω ρυθμίσεις και να χαθούν τα πλεονεκτήματα αυτών ενα εκ των οποίων είναι ο επανυπολογσιμος των οφειλών ;