ΑΕ που ο κύριος κωδικός δραστηριότητας είναι 41202001, Εργασίες Διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτισματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) Για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ των εισροών τους.

Όμως η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι 5610: Δραστηριότητες Υπηρεσιών ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ και Κινητών μονάδων εστίασης, στην οποία είναι συνδεδεμένοι 15 εργαζόμενοι
.
Στο Εργανη και στο Πίνακα Προσωπικού φαίνεται ο ΚΑΔ 5610 . Δεν είναι δυνατόν να βλέπουν μόνο τον κύριο ΚΑΔ από το taxis

Δεν μπορώ να κάνω την αίτηση για να πάρουν οι εργαζόμενοι τα 800€. Και ο εργοδότης .

Πρέπει να διορθωθεί άμεσα από το υπουργείο γιατί όλοι οι εργαζόμενοι είναι συνδεδεμένοι με τον δευτερεύων ΚΑΔ (εστιατόριο) οπού έχει ανασταλεί η λειτουργία της με υπουργική απόφαση.

Παρακαλω την ομάδα τις έψιλον να διαβιβάσουν το αίτημα στο υπουργείο .
Υπαρχουν και άλλη συνάδελφοι που έχουν ανάλογα προβλήματα !

Ευχαριστώ