Φροντιστήριο ξένων γλωσσών έχει την δυνατότητα να αναστείλει την σύμβαση εργασίας βάσει της ΠΝΠ (20-3-2020) υπαλλήλου που ανήκει στο διοικητικό προσωπικό (υπάλληλος γραφείου) εφόσον δεν τον απασχολεί από την ημερομηνία όπου έκλεισε με εντολής δημόσιας αρχής ;

Εφόσον είναι επιτρεπτό να γίνει η αναστολή,από ποια ημερομηνία θα μπορεί να τεθεί;Από 11/3/2020 που έκλεισαν τα φροντιστήρια βάσει εντολής δημόσιας αρχής ή από 18/3/2020 και έπειτα λόγω του γεγονότος ότι οι υπάλληλοι του διοικητικού προσωπικού ήταν επιτρεπτό εκ του νόμου να δουλεύουν κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας του φροντιστηρίου;.Στη πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ δεν έχει επιλογή να συμπληρώσεις ημερομηνία περιόδου αναστολής.

Σας ευχαριστώ.