Εταιρία με Κεντρικό και ένα υποκατάστημα έχει κύριο κωδικό που εντάσσεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις για το υποκατάστημα αλλά δεν ισχύει το ίδιο με το κεντρικό.

Θεωρείται η επιχείρηση πληττόμενη και άρα φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις μετατίθενται? Οι εργαζόμενοι του υποκαταστήματος μπορούν να υπαχθούν στη στήριξη εργαζομένων για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή? Δικαιείται το υποκατάστημα επιδότηση ενοικίου?