Επιχείρηση με κύριο και δευτερεύοντες ΚΑΔ το εμπόριο (χονδρικό-λιανικό) αγροτικών εφοδίων επιθυμεί να αγοράσει καινούριο ΦΙΧ αξίας 20.000€ πλέον ΦΠΑ για τις ανάγκες τις επιχείρησης.
α) Επιβεβαιώστε μου ότι δεν μπορεί να τύχει των απαλλακτικών διατάξεων της Α.Υ.Ο Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 για τη μη καταβολή του ΦΠΑ από πλευράς του πελάτη μας-επενδυτή.
β) Σε περίπτωση που ο ΦΠΑ καταβληθεί κανονικά μπορεί η επιχείρηση να αιτηθεί την επιστροφή του? Αν ναι, ποια η διαδικασία και κυρίως τι είδους έλεγχος πραγματοποιείται από τη Δ.Ο.Υ.. Ελοχεύει η περίπτωση να κληθεί η επιχείρηση σε εκτεταμένο έλεγχο βιβλίων και στοιχείων?