Επιχείρηση εστιατορίου ταχείας εξυπηρέτησης (γυράδικο), με κύριο Κ.Α.Δ. 5610, ο οποίος κωδικός βρίσκεται στην λίστα αυτών που κλείνουν βάση κρατικής απόφασης, όμως της παρέχεται κατ εξαίρεση η δυνατότητα να λειτουργεί με την μορφή αποστολής πακέτου και take away, είτε κάνει χρήση αυτής της κατ εξαίρεση δυνατότητας είτε όχι, μπορεί να τύχει το ευεργετήματος επιδότησης 40% του ενοικίου της; Δηλαδή το κρινόμενο στοιχείο είναι για το αν είναι κλειστή βάση κρατικής απόφασης είναι ο κωδικός της αγνοώντας την κατ εξαίρεση δυνατότητα; και μάλιστα αδιάφορα εάν αυτή εφαρμοστεί από την επιχείρηση ή όχι;