Με αφορμή τον ιό Κερδοσκοπική εταιρία (Ο.Ε.) θέλει να δωρήσει 100.000€ σε 200 φυσικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στο δυναμικό της εταιρίας σε μορφή μερτητών που έχουν ανάγκη πως μπορεί να γίνει ώστε να εκπέσουν σαν έξοδα τα χρήματα αυτά, από τα τα φορολογητέα έσοδα της εταιρίας.