Στην εταιρεία απασχολείται εκπαιδευόμενος με πρακτική άσκηση.

Η εταιρεία δεν ε΄χει πρόθεση μέχρι στιγμής για αναστολή συμβάσεων παρόλο που ο ΚΑΔ της το επιτρέπει

Λόγω των γνωστών μέτρων υπήρξε αναστολή της πρακτικής του σπουδαστή από 11/3/2020

Τι ενέργειες θα πρέπει να κάνει η εταιρεία και που (ΕΦΚΑ -ΕΡΓΑΝΗ) σε ότι αφορά την δήλωση για την αναστολή??

Πως θα απεικονιστεί στην ΑΠΔ?