Πόσα ένσημα θα βάλω στους εργαζομένους για τον Μάρτιο 2020 σε επιχειρήσεις που έχουν αναστολή λειτουργίας με υπουργική απόφαση και σε επιχειρήσεις όπου έχουν κάνει παύση κάποιους εργαζομένους λόγω πτώσης τζίρου.
Και πως θα αποτυπωθεί αυτό στην ΑΠΔ?