Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργατών γης με εξαρτημένη εργασία πλήρης απασχόλησης σε Α.Ε., είναι υποχρεωτική η αναφορά στη σύμβαση του αντικειμενικού λόγου (πχ εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα) ή αρκεί το πραγματικό γεγονός (πχ περίοδος τρύγου) για την αποφυγή μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου?