Μπορεί μια ΑΕ με τρείς μετόχους με ποσοστά 40% -30% και 30% χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ενός μετόχου που έχει ποσοστό 30% να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη?