Μεταφέρω αυτούσιο τον τίτλο της ερώτησης του συνδρομητή User: 01-3122 και μία παράγραφο της απάντησης του Κου Δημητρίου στις 11/03/2020 :

Επιπλέον, αναγράφονται και οι καταβληθείσες (σ.σ. από 1/6/2018 και μετά), ασφαλιστικές εισφορές από τους ίδιους τους διαχειριστές και εταίρους μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που αναλογούν στο εισόδημα που προέρχεται μόνο από τις αμοιβές διαχείρισης το οποίο θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ( ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιος). Επίσης, αναγράφονται αυτές που καταβλήθηκαν, επί του εισοδήματος που προέκυψε από την αμοιβή διαχείρισης, από τους ίδιους τους διαχειριστές και εταίρους πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. καθώς και από τους ίδιους τους διαχειριστές μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που δεν έχουν εταιρική ιδιότητα (τρίτο πρόσωπο).

Ερώτημα : 1)Οι αμοιβές διαχείρισης του εταίρου-διαχειριστή πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. έχει ασφαλιστικές κρατήσεις ( από 01/06/2018 ) ;
Η εγκύκλιος 21/2019 του Ε.Φ.Κ.Α. μιλάει για απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των αμοιβών διαχείρισης διαχειριστών Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε. , όχι όμως των Ι.Κ.Ε.
2)Οι αμοιβές διαχείρισης των διαχειριστών Ι.Κ.Ε. θα στέλνονται με την μηνιαία βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ; Αν ναι με τον κωδικό 5 ( Αμοιβές μελών Δ.Σ. διαχειριστών Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και εκπροσώπων προσωπικών εταιρειών ) ;