Αυτοαπασχολούμενος οικοδόμος με έναρξη στην αρμόδια Δ.ο.υ. και ΚΑΔ 43.33.10 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων, ασφαλίζεται για τις εργασίες που έχει αναλάβει ως σήμερα με υποχρέωση του ιδιοκτήτη οικοδομοτεχνικού έργου στο οποίο απασχολείται.(ΙΚΑ οικοδομοτεχνικών έργων). Ο αυτοαπασχολούμενος επιθυμεί να μεταβεί στο εξωτερικό ( Γερμανία) για να παρέχει τις υπηρεσίες του σε κατάστημα-εστιατόριο το οποίο τον επέλεξε για την πραγματοποίση των οικοδομοτεχνικών εργασιών του. Για την πραγματοποίηση αυτών των εργασιών πρέπει να απασχολήσει εργατικό δυναμικό (εργατοτεχνίτες). Ερώτηση: Με ποιο τρόπο είναι δυνατή η απασχόληση του εργατικού προσωπικού από τον αυτοαπασχολούμενο τεχνίτη ( ασφαλιση και καθεστώς ασφαλισης οικοδομοτεχνικού έργου ή εμπορικών επιχειρήσεων), ποια πακέτα κάλυψης πρέπει να χρησιμοποιήσει και τι απαιτείται από το αρμόδιο ΙΚΑ για να αποδεικνύει την ασφάλιση των εργατών στο εξωτερικό; Παρακαλώ να παραθέσετε τις ακριβείς ενέργειες για την ασφάλιση .