Υπάλληλος εργάζεται σε εταιρεία με πλήρη απασχόληση και η δουλειά που κάνει είναι να παίρνει παραγγελίες από super market και να τις εκτελεί χρησιμοποιώντας ΙΧ φορτηγό της εταιρείας. Τον έχουμε ασφαλίσει ως οδηγό και αμείβεται με σταθερό μισθό 650€ χωρίς ποσοστά. Τον βρήκε το ΙΚΑ μέσα σε super market να παίρνει παραγγελία. Πρέπει να καταβάλουμε εισφορές με βάσει τα τεκμαρτά ημερομίσθια; Ο μισθός του επαναλαμβάνω είναι σταθερός και ίσος με τα κατώτατα όρια.