Εταιρικό όχημα ενεπλάκη σε κάποιο τροχαίο και είχε υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο το οποίο ήταν ασφαλισμένο σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία.

το τρακαρισμένο αυτό όχημα το πήγαμε σε συνεργείο που συνεργάζεται με την ασφαλιστική εταιρία για να γίνει επιδιόρθωση. Η επιχείρηση επειδή είχε ασφαλισμένο το όχημά πλήρωσε στο συνεργείο μόνο το ποσό του ΦΠΑ που αναλογούσε στο τιμολόγιο της επισκευής.

το ποσό της καθαρής αξίας του τιμολογίου της επισκευής δεν το πλήρωσε η επιχείρηση μας αλλά η ασφαλιστική έταιρεια.

Τι εγγραφές πρέπει να κάνουμε στα διπλογραφικά βιβλία της εταιρείας για το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλαμε και πώς αντιμετωπίζουμε τις λογιστικές εγγραφές για τις περιπτώσεις που ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν τις ζημιές από τα τροχαία στα εταιρικά οχήματα